Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Boek uw vakantie!

Reserveringscontract en algemene huurvoorwaarden voor stacaravans, chalets, gebruiksvriendelijke caravans, zomercaravans en staanplaatsen.

Bijzondere bepalingen van toepassing op de verhuur van stacaravans, chalets, gebruiksvriendelijke en zomercaravans.

Download de algemene voorwaarden in pdf

1.1 Boeking

De boeking is effectief na onze overeenkomst, de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de ontvangst van uw voorschot (30% van de huursom plus de administratiekosten en het bedrag van de annuleringsverzekering indien genomen).

Voor alle verblijven moet er een extra voorschot van 50% van de totale som betaald worden ten minste 30 dagen voor aankomst. Het openstaande saldo dient betaald te worden op de dag van aankomst.

Voor boekingen die gemaakt worden minder dan 30 dagen voor de dag van aankomst wordt een betaling van 80% van het verblijf vereist bij het boeken. Het openstaande saldo dient betaald te worden op de dag van aankomst.

Als er geen voorschot betaald wordt binnen de opgegeven tijd behoudt de camping zich het recht voor om uw boeking te annuleren en het eerder betaald voorschot te behouden.

Als het aantal huurders het maximum overschrijdt dat aangegeven is in de overeenkomst (met inbegrip van kinderen van alle leeftijden) en dat zonder voorafgaande goedkeuring, behoudt de camping zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of een vermeerderde prijs in rekening te brengen.

De huur omvat het meubilair, vaatwerk en beddengoed.

Lakens en handdoeken zijn niet voorzien. Alle huuraccommodaties zijn rookvrij. De boeking is persoonlijk, het is verboden om ze onder te verhuren of over te dragen aan derden.

Tentzeilen zijn verboden op de staanplaatsen van de accommodatie. Boekingen kunnen gemaakt worden per post, telefoon of internet.

1.2 Verblijf

Er wordt gespecificeerd dat de huuraccommodatie in geval van diefstal slechts verzekerd is voor het meubilair en de apparatuur die behoren aan Le Barralet. De huurder dient zich te verzekeren tegen schade van om het welke aard waarvoor hij aansprakelijk kan worden gehouden. De directie neemt bovendien geen aansprakelijkheid aan in geval van diefstal en schade aan de goederen van de huurder.

De accommodatie is op de dag van de aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar en moet verlaten worden om 10.00 uur.

De huurder is verantwoordelijk voor elke breuk of schade aan materiaal of voorwerpen. Hij moet deze schade tijdens zijn verblijf ook melden.

1.3 Vertrek

De huuraccommodatie moet verlaten worden om 10 uur. Voor elk laattijdig vertrek kan er een extra dag in rekening gebracht worden tegen de geldende prijs van een overnachting. De huuraccommodatie die u verlaat, wordt geïnspecteerd. Als ze in een perfect schone toestand wordt achtergelaten en er geen materiaal ontbreekt of beschadigd is, zal de borg u worden teruggegeven. Het behoud van de waarborg sluit geen aanvullende vergoeding uit in het geval dat de kosten hoger liggen dan het bedrag van de waarborg.

In het geval dat de huuraccommodatie niet of onvoldoende schoongemaakt is, zal er een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ten laatste op de vooravond van uw vertrek een ​​afspraak te maken voor de inspectie van de accommodatie.

1.4 Waarborg

Er zal u een waarborg van € 250 gevraagd worden als dekking van de kosten voor beschadigd of ontbrekend materiaal.

En wordt ook een borg van € 50 voor de schoonmaakkosten gevraagd. Als er geen schade of breuk zijn vastgesteld tijdens de inspectie en als de accommodatie voldoende schoongemaakt is, zullen de waarborgen teruggegeven worden bij uw vertrek.

Bijzondere bepalingen van toepassing op de verhuur van staanplaatsen

 

1.5 Huisdieren

Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Honden van de 1ste en 2de categorie zijn niet toegestaan ​​op de camping. Huisdieren moeten gevaccineerd zijn en hun gezondheidsboekje moet geüpdatet zijn.

Huisdieren moeten uitgelaten worden buiten het terrein en de toegang tot de rivier of de stad om hun natuurlijke behoeften te doen.

U dient de uitwerpselen van uw hond op te rapen.

1.6 Minderjarigen

Minderjarigen moeten vergezeld zijn door een volwassene. In het geval van een beoogd verblijf zonder ouders moet de ouderlijke toestemming voorgelegd worden samen met een kopie van het gezinsboekje en identiteitsbewijs van de verantwoordelijke ouder.

In elk geval moet de directie van tevoren ingelicht zijn en wordt de minderjarige slechts aanvaard na schriftelijke toestemming van de directie.

1.7 Zwembad en pierenbad

Gratis toegang voor alle gasten van de camping.

Alleen zwembroeken en zwemshorts zijn toegestaan.

Kinderen moeten begeleid worden door een volwassene. Duiken en andere sprongen zijn verboden en kunnen tot verbanning van het zwembad leiden.

1.8 Bezoekers

Alle bezoekers dienen zich bij aankomt bij de receptie aan te melden en laten hun auto op het parkeerterrein.

1.9 Wijziging of annulering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten met onze partner of contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wijzigingen aan de boeking kunnen alleen gemaakt worden in de mate van de beschikbaarheid op de datum van de wijziging.

Bij annulering blijven de gestorte sommen behouden door de directie van de camping.

De directie behoudt zich het recht voor, indien nodig, het tijdens de boeking toegewezen nummer te wijzigen. Voorkeuren zijn niet gegarandeerd.

Algemene voorwaarden

Er heerst op de staanplaatsen van 23 tot 7 uur absolute stilte op straffe van verbanning van de camping.

Er is slechts één voertuig toegestaan ​​per staanplaats.

Late aankomsten, vroegtijdige vertrekken of een vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van het verblijf kunnen niet leiden tot enige vorm van terugbetaling na het begin van het verblijf en de staanplaats mag dadelijk opnieuw verhuurd worden.

In geval van een no-show, zonder melding via post, e-mail of telefoon voor meer dan 24 uur na de datum van de voorziene aankomst beschikt de camping vrij over de staanplaats en mag deze opnieuw verhuurd worden.

In het geval van een onjuiste verklaring van de klant zal onderhavige overeenkomst automatisch ontbonden worden en blijven de gestorte sommen in het bezit van de verhuurder.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, alle schade aan de vegetatie, omheiningen of andere faciliteiten van de camping zijn voor rekening van de daders of hun ouders

Alle gasten moeten het intern reglement volgen. De directie behoudt zich het recht om personen die geen respect opbrengen voor het interne reglement of die onjuiste informatie verstrekt hebben over de personen op de staanplaats, zonder voorafgaande melding noch terugbetaling weg te sturen van de camping.

yoast seo premium free